Xây dựng Đảng
Đảng uỷ xã Ngọc Liên: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 10/01/2021 Đảng uỷ xã Ngọc Liên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã, trưởng các ngành đoàn thể chính trị, cán bộ, công chức và toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 nêu rõ: Năm 2020 trong bối cảnh chung của thế giới và trong nước chịu tác động của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến khó lường, giá cả vật tư, hàng hoá có nhiều biến động làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh,  của huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế tiếp tục phát triển, văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ , các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, quân sự quốc phòng được tăng cường, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Về kết quả phát triển kinh tế- xã hội: Tổng thu nhập xã hội ước đạt 462.675,6 triệu đồng. Cơ cấu nông nghiệp- ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ: (19,4% - 67% - 13,4%). Tổng thu ngân sách xã đạt 184,23%; Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 48,1 triệu đồng/ người/ năm, số hộ nghèo chiếm 1,72%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%, số hộ đạt gia đình văn hoá đạt 91,6%, có 6/7 thôn đạt danh hiệu Làng văn hoá năm 2020.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng; Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Liên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn làm tốt công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực tư tưởng, Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng  và các qui định trách nhiệm nêu gương của người Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các giải pháp đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp theo sự chỉ đạo của huyện uỷ. Ngay sau đại hội Đảng bộ xã đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đảng bộ xã, Nghị quyết Đai hội Đảng bộ huyện, xây dựng quy chế là việc và chương trình  hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung phù hợp. Cùng với đó công tác cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin hoạt động  trong cơ quan Đảng.

Trong công tác xây dựng đảng viên năm 2020 Đảng uỷ đã xét đề nghị cấp trên ra quyết định kết nạp 05 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét đề nghị  cấp trên công nhận đảng viên chính thức 8 đồng chí, tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng 14 đồng chí. Năm 2020 Đảng uỷ xã cũng đã tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên của Đảng bộ đảm bảo chính xác, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Đảng bộ xã vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có nội dung còn hạn chế, việc nắm bắt tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân còn chưa kịp thời, việc thực hiện qui chế dân chủ ở một số thôn còn hạn chế; Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy trình độ năng lực, chưa kịp thời nắm bắt các thông tin, kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức giải quyết công việc; Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ và ở các chi bộ chưa cao, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên còn hạn chế, chưa đảm bảo tính nghiêm minh, công tác phát triển đảng viên mới ở cơ sở còn gặp khó khăn, nhất là ở các chi bộ nông thôn, công tác quy hoạch, quản lý, đánh giá, bố trí cán bộ chưa thực sự có chất lượng cao. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có chỉ tiêu còn đạt chưa cao, MTTQ và các ngành đoàn thể chưa có bước đột phá, sự phối hợp giữa các ngành còn chưa chặt chẽ, đồng bộ, còn hình thức.

Năm 2021 Đảng uỷ xã đã đưa ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu ngườim phấn đấu đạt từ 49 đến 50 triệu đồng/ người/ năm, lương thực, tỷ lệ dân số tự nhiên giảm dưới 1%, số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá đạt từ 90-95%, giữ vững trường Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, xã chuẩn về y tế, trường Mầm non hoàn thành các chỉ tiêu còn thiếu để đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2021, Tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu kết nạp 05 đảng viên mới trở lên, phấn đấu Đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời Đảng bộ xã cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị có các ý kiến tham gia xây dựng chia sẻ những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh của trường Mầm Non, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân nhằm nâng cao vai trò của cấp uỷ đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp  phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Văn Định – huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong năm qua. Đồng thời trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đổi mới  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.Cùng với đó chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động, chương trình đón Tết cho nhân dân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn. Đồng thời đồng chí cũng đưa ra 3 nhiệm vụ cần tăng cường công tác chỉ đạo trong thời gian tới đó là: Tăng cường công tác quản lý đất đai; Tăng cường công tác giải quyết đơn thư; Tăng cường công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng chí biểu dương 3 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.


 

 

Tại hội nghị đồng chí Lê Văn Định – huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Liên tiếp tục truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Lê Văn Định – HUV – Bí thư Đảng uỷ truyền đại Nghị quyết

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết theo các chủ đề đó là: Hải Dương đang ở đâu?. Tiểm năng sẵn có và thế mạnh khác biệt và vượt trội của tỉnh; Cơ hội phát triển và những khó khăn, thách thức; Khát vọng phát triển của Đảng bộ tỉnh; Chúng ta phải làm gì để thực hiện khát vọng đó?. Toàn bộ 5 câu hỏi trên đã được đồng chí truyền đạt khái quát với những nét cơ bản nhất nhằm để đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu một cách cơ bản nhất,cô động nhất về vị trí, tiềm năng và khát vọng thực hiện của tỉnh ta trong thời gian tới. Nội dung truyền đạt Nghị quyết của đồng chí đã được đảng viên trong toàn Đảng bộ đồng tình nhất trí cao. Qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên quyết tâm cùng Đảng bộ tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi khát vọng góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


 
Các bài liên quan
Ngọc Liên tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng và học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. (23/11/2020)
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Ngọc Liên năm 2019. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (27/02/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay63 
 Hôm qua2
 Tuần này65 
 Tất cả54704 
IP: 18.206.14.36